IDTF Support

Witamy w systemie zgłoszeń IDTF

W celu usprawnienia obsługi klientów wprowadziliśmy system zgłoszeń serwisowych. Każde zgłoszenie otrzymuje unikalny numer, za pomocą którego można śledzić status zgłoszenia i odpowiedzi w systemie. Przebieg obsługi każdego zgłoszenia jest szczegółowo archiwizowany.

Proszę wprowadzić Nowe zgłoszenienowe zgłoszenie. Aby wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące poprzedniego zgłoszenia, proszę zarejestrować się podając swój email oraz numer zgłoszenia przez Nowe zgłoszeniestatus zgłoszenia.

Nowe zgłoszenie